Böter

Hastighetsöverträdelse, över tillåtenhastighet (räknas ALLTID som 30väg för epa/a-traktor).

 • 1-10 km/h - 2 000 kr
 • 11-15 km/h - 2 400 kr
 • 16-20 km/h - 2 800 kr
 • 21-25 km/h - 3 200 kr
 • 26-30 km/h - 3 600 kr
 • 31-40 km/h - 4 000 kr
 • Över 40 km/h - Överträdelsen rapporteras till åklagareFordon överträdelser

 • Inget säkerhetsbälte som förare* - 1 500 kr
 • Som förare inte sett till att minderårig (under 15 år) använder bilbälte* - 2 500 kr
 • Bakljuset fungerar inte, eller är bristfälligt vid mörkerkörning - 1 600 kr
 • Reflexer saknas eller är bristfälliga vid mörkerkörning - 1 000 kr
 • Framstrålkastare fungerar inte eller är bristfällig(a) vid mörkerkörning - 1 600 kr

 • Kört utan belysningen tänd vid mörker - 1 200 kr
 • Ej gett tecken vid sväng - 500 kr
 • Otillräckligt mönsterdjup** (1.6 mm för sommardäck & 3 mm för vinterädäck) - 1 200 kr
 • Ej använt vinterädck när det krävs** (1 Dec - 31 Mars vid vinterväglag) - 1 200 kr
 • Körning med dubbdäck under otillåten tidsperiod (16 April - 30 Sep, om ej vinterväglag råder) - 500 kr


Trafik överträdelser

 • Olovlig körning ~ 1 500 kr & ev.t indraget körkort och körkortstillstånd
 • Kört mot rött ljus - 3 000 kr
 • Ej stannat vid stopp - 2 500 kr
 • Ej iaktagit väjninsplikt - 2 000 kr
 • Inte stannat för gående vid obevakat övergångställe - 3 000 kr

Små noteringar
*Gäller endast fordon som har bälte.
**Gäller endast a-traktor. Då epa-traktor får ha blankslitna däck.
¹²³