Totalt

1. Västra Götalands län        - 2038
2. Skåne län                          - 1491
3. Dalarnas län                     - 1068
4. Värmlands län                      - 992
5. Norrbottens län                    - 834
6. Västernorrlands län              - 773
7. Gävleborgs län                    - 764
8. Västerbottens län                 - 760
9. Stockholms län                    - 744
10. Örebro län                         - 646
11. Uppsala län                        - 631
12. Östergötlands län                - 601
13. Jönköpings län                    - 578
14. Hallands län                        - 499
15. Jämtlands län                      - 421
16. Kalmar län                          - 394
17. Västermanlands län             - 381
18. Södermanlands län              - 348
19. Kronobergs län                    - 318
20. Blekinge län                        - 273
21. Gotlands län                        - 163
Skyddad personuppgifter           - 6

Totalt                                                                                             - 14 723.